Logo de la Diputación Foral

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Empresa
Área de Contratación
Cantidades recogidas - Otros Centros

Datos de recogida del contenedor amarillo.

Cantidades recogidas (kg)

Datos
CENTRO HABITANTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
BILBAO 346.574 4.529.820 4.589.720 4.625.370 4.532.610 4.698.140 4.826.020 5.027.520 1.420.000 34.249.200
GETXO 79.544 967.702 976.000 945.380 956.990 952.820 1.023.700 1.478.640 425.280 7.726.512
Neumática Barakaldo 24.640 193.500 115.500 148.490 258.120 302.280 268.500 264.580 65.700 1.616.670
Neumática de Galdakao 13.553 69.080 90.140 137.540 141.640 172.100 178.160 185.260 56.640 1.030.560
Neumática Llodio 7.512 182.560 124.080 114.120 119.940 126.280 127.480 123.580 34.040 952.080
Neumática Portugalete 19.194 277.620 187.520 251.120 282.400 326.840 305.180 321.100 104.840 2.056.620
TOTALES POR AÑO 491.017 6.220.282 6.082.960 6.222.020 6.291.700 6.578.460 6.729.040 7.400.680 2.106.500 47.631.642

[Página 1 de 1]

Entendido

Validación Accesibilidad Validacioón XHTML Validación CSS