Logo de la Diputación Foral

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Empresa
Área de Contratación
Cantidades recogidas - Otros Centros

Datos de recogida del contenedor amarillo.

Cantidades recogidas (kg)

Datos
CENTRO HABITANTES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
BILBAO 346.574 4.584.490 4.529.820 4.589.720 4.625.370 4.532.610 4.698.140 4.826.020 4.066.160 36.452.330
GETXO 79.544 962.600 967.702 976.000 945.380 956.990 952.820 1.023.700 1.200.880 7.986.072
Neumática Barakaldo 24.640 204.780 193.500 115.500 148.490 258.120 302.280 268.500 222.500 1.713.670
Neumática de Galdakao 13.553 - 69.080 90.140 137.540 141.640 172.100 178.160 151.600 940.260
Neumática Llodio 7.512 177.440 182.560 124.080 114.120 119.940 126.280 127.480 102.260 1.074.160
Neumática Portugalete 19.194 257.320 277.620 187.520 251.120 282.400 326.840 305.180 256.160 2.144.160
TOTALES POR AÑO 491.017 6.186.630 6.220.282 6.082.960 6.222.020 6.291.700 6.578.460 6.729.040 5.999.560 50.310.652

[Página 1 de 1]

Validación Accesibilidad Validacioón XHTML Validación CSS